Угода користувача

1. Загальні положення

 • 1.1. Фотосалон (далі — «Фотолсалон») пропонує користувачеві мережі Інтернет (далі - Користувач) - використовувати свій сервіс на умовах, викладених у цій Угоді (далі - «Угода», «ПС»). Угода набуває чинності з моменту підтвердження Користувачем згоди з її умовами в порядку, передбаченому п. 1.2 Угоди.
 • 1.2. Починаючи використовувати сервіс/його окремі функції, або пройшовши процедуру реєстрації, вважається, що Користувач прийняв умови Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким положенням Угоди, Користувач не має права використовувати сервіс Фотолсалон. У разі якщо Фотолсалон були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 1.3 Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісу Фотолсалон.
 • 1.3. Використання сервісу Фотолсалон регулюється цією Угодою. Угода може бути змінена Фотолсалон без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її розміщення в мережі Інтернет, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція УК завжди знаходиться на сторінці Угоди Користувача.

2. Контент Користувача

 • 2.1. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту розміщенного ним контенту вимогам чинного законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами у випадках, коли розміщення Користувачем того чи іншого контенту або утримання контенту порушує права і законні інтереси третіх осіб, у тому числі особисті немайнові права авторів, інші інтелектуальні права третіх осіб.
 • 2.2. Користувач визнає і погоджується з тим, що Фотолсалон не зобов'язаний переглядати контент будь-якого виду, що розміщується та/або розповсюджується Користувачем за допомогою сервісу Фотолсалон, а також те, що Фотолсалон має право (але не обов'язок) на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні й/або розповсюдженні їм контенту чи знищити будь-який контент, який доступний за допомогою сервісу Фотолсалон. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з використанням контенту, включаючи оцінку надійності, повноти та корисності цього контенту.
 • 2.3. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що технологія роботи сервісу Фотолсалон може зажадати копіювання (відтворення) контенту Користувача, а також перероблювання його Фотолсалон-ом відповідно до технічних вимог сервісу.

3. Умови користування сервісом Фотолсалон

 • 3.1. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії, пов'язані з використанням сервісу, у тому числі якщо такі дії призведуть до порушення прав і законних інтересів третіх осіб, а також за дотримання законодавства у використанні сервісу.
 • 3.2. При використанні сервісу Фотолсалон Користувач не має права порушувати норми законодавства, у тому числі норми міжнародного права.
 • 3.3. Унаслідок реєстрації на сайті сервісу Фотосалон Користувач автоматично дає свою згоду на отримання повідомлень електронною поштою та за допомогою SMS, що стосуються його дій в рамках сервісу Фотосалон, а також роботи над замовленнями.

4. Виняткові права на утримання сервісу та контент

 • 4.3. Усі дизайни, що розміщені на сторінках списку шаблонів і помічені як авторські, не є об'єктами виняткових прав Фотосалон. Власником виняткових прав на дані дизайни є фізична або юридична особа, зазначена в полі «Автор».
 • 4.4. Використання контенту, а також будь-яких інших елементів сервісу можливо тільки в рамках функціоналу, що пропонується сервісом. Ніякі елементи змісту сервісу Фотолсалон, а також будь-який контент, розміщений на сервісі Фотолсалон, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням маються на увазі, в тому числі: відтворення, копіювання, перероблення, поширення на будь-якій основі, відображення у розіграші і т.д. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством.
  Використання Користувачем елементів змісту сервісу, а також будь-якого контенту для особистого некомерційного використання, допускається за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, товарних знаків, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) автора / найменування правовласника в незмінному вигляді, збереженні відповідного об'єкта в незмінному вигляді. Виняток становлять випадки, прямо передбачені законодавством України.
 • 4.5. Сервіс Фотолсалон може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Фотолсалон на відповідність тим або іншим вимогам (правдивості, повноти, законності і т.п.). Фотолсалон не несе відповідальність за будь-яку інформацію чи матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням сервісу, у тому числі за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу і т.п., а також за доступність таких сайтів або контенту і наслідки їх використання Користувачем.
 • 4.6 Посилання (в будь-якій формі) на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного або некомерційного характеру, розміщена на сервісі, не є схваленням або рекомендацією даних продуктів (послуг, діяльності) з боку Фотолсалон, за винятком випадків, коли на це прямо вказується на ресурсах Фотолсалон.

5. Захист особистої інформації

 • 5.1. Надаючи свої персональні дані при реєстрації в сервісі, Користувач дає Фотолсалон свою згоду на обробку і використання своїх персональних даних.
 • 5.2. Фотолсалон використовує персональні дані Користувача з метою:
  • реєстрації Користувача в сервісі;
  • оформлення Користувачем замовлень в сервісі;
  • отримання Користувачем персоналізованої реклами;
  • для виконання своїх зобов'язань перед Користувачем.
 • 5.3. Фотолсалон зобов'язується не розголошувати отриману від Користувача інформацію. При цьому не вважається порушенням зобов'язань розголошення інформації в разі, коли обов'язок такого розкриття встановлена вимогами чинного законодавства України.

6. Порядок замовлення та оплати товару

 • 6.1. Замовлення Товару здійснюється на інтернет-ресурсі «Фотолсалон».
 • 6.2. Під замовленням Товару розуміється формування Замовлення і (або) його оплата готівкою або безготівковими коштами в залежності від вибору Покупцем одного із запропонованих на Сайті способів оплати.
 • 6.3. Товари та Послуги підлягають оплаті за цінами, встановленими Продавцем.
 • 6.4. Товар підлягає оплаті за готівковий або безготівковий розрахунок.
 • 6.5. У випадку часткової оплати Товар вважається оплаченим з дня внесення всієї суми грошових коштів в оплату за весь придбаний Товар.

7. Доставлення товару

 • 7.1. Доставлення Товару здійснюється за часом і за адресою, зазначеною в Замовленні.
 • 7.2. Вартість і терміни доставлення визначаються Продавцем.
 • 7.3. Продавець має право встановлювати правила надання послуг із доставлення Товару. З правилами надання послуг з доставлення Товару Клієнт має право ознайомитися на Сайті.

8. Повернення або обмін товару

 • 8.1. Повернення або обмін товару проводиться відповідно до законодавства РФ: товар належної якості підлягає поверненню або обміну в термін до 14 днів, у випадку дистанційного способу продажу - у термін до 7 днів.
 • 8.2. Порядок обміну (повернення) Товару встановлюється Продавцем. У разі приймання Товару від представників служби доставлення або представників Продавця Клієнту необхідно перевірити комплектацію і зовнішній вигляд Товару, переконатися в тому, що Товар відповідає вимогам Клієнта як за споживчими властивостями (кольору, фасону, габаритам), так і за зовнішнім виглядом і комплектації, переконатися в наявності Товарного і касового чеків. При отриманні Товару Клієнту необхідно вивчити умови, зазначені в Акті прийняття-передання/Товарному чеку, де він ставить свій підпис про згоду з правилами повернення і обміну Товару. Продавець не здійснює повернення та обмін Товару через відсутність Товару в упаковці, механічних пошкоджень або некомплект, якщо під час приймання Клієнт не оглядав Товар, не відкривав пакунок із товаром.
 • 8.3. Для повернення або обміну товару Клієнт має право:
  • звернутися безпосередньо до представників Продавця за адресою і телефонами, вказаними на Сайті;
  • оформити заяву про повернення;
 • 8.4. Повернення грошових коштів за Товар неналежної якості проводиться перерахуванням на банківську карту - від 7 до 30 днів.
 • 8.5. Обмін товару проводиться шляхом повернення Товару неналежної якості та нового продажу нового Товару.
 • 8.6. Повернення або обмін товару здійснюється тільки в тому магазині, в якому і купувався товар. Для повернення, обміну або пред'явлення претензії щодо якості товару необхідно при собі мати документ, що підтверджує факт покупки і паспорт.
 • 8.7. Витрати, пов'язані з обміном (поверненням) Товару, відповідно до цього розділу несе Клієнт. Послуги кур'єрської служби або транспортної організації Продавця підлягають оплаті за тарифами, визначеними службами доставлення.
 • 8.8. Продавець має право у своїх сервісних політиках встановлювати інші умови повернення та обміну Товару, що не погіршують умови Клієнта відповідно до цього Договору та законодавства України. Про діючі сервісні політики щодо Товарів Клієнт може дізнатися за телефонами, вказаними на Сайті.

9. Звільнення від гарантій

 • 9.1. Користувач використовує сервіс Фотолсалон на свій власний ризик. Сервіс надається «як є». Фотолсалон не приймає на себе ніякої відповідальності, у тому числі за відповідність сервісу цілям Користувача.
 • 9.2. Фотолсалон не гарантує, що: сервіс відповідає / відповідатиме вимогам Користувача; сервіс буде надаватися безперервно, швидко, надійно і без помилок; результати, які можуть бути отримані з використанням сервісу, будуть точними і надійними і можуть використовуватися для будь-яких цілей або в якій-небудь якості (наприклад, для встановлення та / або підтвердження будь-яких фактів); якість будь-якого продукту, послуги, інформації та ін., отриманих з використанням сервісу, буде відповідати очікуванням Користувача.
 • 9.3. Будь-які інформацію та / або матеріали (у тому числі завантажувати ПЗ, будь-які інструкції до дії і т.д.), доступ до яких Користувач отримує з використанням сервісу Фотолсалон, Користувач може використовувати на свій власний страх і ризик і самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначених інформації та / або матеріалів, у тому числі за шкоду, яка може заподіяти комп'ютеру Користувача або третіх осіб, за втрату даних або будь-якої іншої шкоди.
 • 9.4. Фотолсалон не несе відповідальність за будь-які види збитків, що виникли внаслідок використання Користувачем сервісу Фотолсалон або окремих частин/функцій сервісу.

10. Інші положення

 • 10.1. Ця Угода є договором між Користувачем і Фотолсалон щодо порядку використання сервісу Фотосалон і замінює собою всі попередні угоди між Користувачем і Фотолсалон.
 • 10.2. Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України, за нормами Українськог права. Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо явно не вказано інше, під терміном «законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача.
 • 10.3. Зважаючи на безоплатність послуг, що надаються в рамках цієї Угоди, норми про захист прав споживачів, передбачених законодавством України, не можуть бути застосованими до відносин між Користувачем і Фотолсалон.
 • 10.4. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Фотолсалон агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
 • 10.5. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або застосовність інших положень Угоди.
 • 10.6. Бездіяльність з боку Фотолсалон у разі порушення Користувачем або іншими користувачами положень Угоди не позбавляє Фотолсалон права застосовувати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмови Фотолсалон від своїх прав у разі вчинення в подальшому подібних або схожих порушень.